Våra kurser Hösten 2008:

 

 

Medicinsk statistik
med inriktning på kliniska prövningar

 

Grundläggande kurs i medicinsk statistik med inriktning på läkemedelsprövning och andra kliniska studier för personer som planerar, utvärderar eller tolkar statistiska resultat.

 

Kursen är avsedd för den som vill förstå statistik utan krångliga matematiska formler. Här finns chans att lära sig statistiska begrepp som tidigare varit främmande.

 

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom statistik som används främst inom kliniska prövningar utan koppling till något speciellt terapiområde. Kursen varvas med toeretiska genomgångar, praktiska enskilda övningar och gruppdiskusioner.

 

Kursdatum:

11-13 november 2008


 

 

Fullständig kursbeskrivning och kursanmälan: länk till höger!

 

 

 

 

Clinical Reports Sweden AB
e-post: info@clinicalreports.se
tel: 070-78 12 456

fax: 08-374763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursbeskrivning här!

 

Kursanmälan här!