Journalsystem och support

 

 

Det finns många journalsystem i klinisk användning, ofta valda för sina fördelar inom respektive specialité.

 

Ibland behöver journalsystemet kompletteras med system för ekonomisk redovisning, diagnosregister, bildbehandling, tillfällig datainsamling, etc. Många journalsystem kräver omfattande uppdateringar för att klara dessa uppgifter till stora kostnader och behov av utbildning, mm.

 

Vi erbjuder därför skräddarsydda lösningar för att komplettera existerande journalsystem eller annan databas till det aktuella kraven.

 

Vår dataexpertis arbetar tillsammans med erfarna läkare och sjuksköterskor för att nå det resultat kunden önskar. Vi arbetar alltid med fast pris och fakturerar endast fungerande system. Dessa läggs som öppen programvara och anpassas till vare kund.

 

Våra systemlösningar samlas under produktnamnet Clinware.

 

 


 

 

 

Clinical Reports Sweden AB
e-post: info@clinicalreports.se
tel: 070-78 12 456

fax: 08-374763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för komplettering av din journalhantering!