Montorering och bemanning

 

 

Vi kan erbjuda hjälp med prövningens alla komponenter från initialt val av kliniker till granskning av källdata.

 

Vi förfågar över ett stort kontaktnät inom svensk sjukvård och kan bistå med att hitta prövnings-centra, förhandla avtal, skriva ansökningar, skapa praktiska rutiner för att utföra studien samt kontrollera överensstämmelse med protokoll och kvalitetskontroll enligt GCP.

 

Vi kan även bistå med bemanning av erfaren sjuksköterska och läkare för studiens praktiska genomförande, vid behov.

 

 

Vi kan erbjuda hjälp med:


Protokollskrivning

Skapa CRF-formulär

Statistiska beräkningar

Ansökningshantering

Innehålls- och språkgranskning av vetenskaplig text


 

 

 

Clinical Reports Sweden AB
e-post: info@clinicalreports.se
tel: 070-78 12 456

fax: 08-374763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för monitorering eller annan hjälp med din studie!